Zelador/a. Qüestionaris Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Zelador/a. Qüestionaris Institut Català de la Salut (ICS)

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-549-5
Any d'edició:
2023
Pàgines:
180

Té a les seves mans la nova edició del volum de Qüestionaris de Zelador/a, vàlid per a la preparació de les proves d'accés a aquesta categoria de l'Institut Català de la Salut, que es complementa amb el Temari Específic de Zelador/a i el Temari Transversal, editat per a les diferents categories de l'ICS.
El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC núm. 8823, del 30/12/2022). Aquests es distribueixen en Tests de Temes i Simulacres d'Examen.
Amb 400 preguntes tipus test, constitueix una eina complementària fonamental per a la superació de les proves a què va dirigit. En pàgines interiors disposa de la informació per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

TESTS DE TEMES
Tema 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats

Tema 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes

Tema 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.

Tema 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics

Tema 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres

Tema 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

SIMULACRES D'EXAMEN
Simulacre d'Examen 1
Simulacre d'Examen 2
Simulacre d'Examen 3
Simulacre d'Examen 4
Simulacre d'Examen 5

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació