Parlem de...

La Llibreria de la Diputació organitza el cicle de col·loquis "Parlem de..." on periòdicament es presenten publicacions sobre temes d'actualitat per al món local i per a la ciutadania en general.

 

En els vídeos següents trobareu els extractes més destacats de tots els col·loquis:

17/11/2022 - En el 27è col·loqui es presentà Guia per elaborar el pla director d'un equipament d'educació ambiental municipal. Presenta i modera Mar Loire, intervenen els tècnics Sara Batet, Gonçal Luna, Josep Valderiola, Josep Maria Calaf i Blanca Martínez de Foix. Dóna la benvinguda Xesco Gomar diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.

 

 

 

17/10/2022 - En el 26è col·loqui es va presentar Ciutat i Salut i la versió en castellà Ciudad y salud on els directors del llibre, Marina Geli i José Fariña van exposar el contingut i també hi va haver les intervencions d'alguns autors. Concretament: Carlota Saenz de Tejada, Marta Rofin, Marta Viada i Josep Maria Torrents. Va moderar la presentació Marta Loira. Clou l'acte el diputat Pere Pons.

 

 

22/4/2022 - El 25è col·loqui es va presentar el llibre de la col·lecció A fons Aleix Clapés: l'enigmàtic pintor de Güell i Gaudí. El presenta Josep Casamartina i Ruperto Cruz, comissaris de l'exposició també d'Aleix Clapés, i Antoni Real, besnet del pintor i Guillem Mundet, director del Palau Güell.

 

 

17/3/2021 - En el 24è col·loqui vam presentar la Guia per a la gestió del verd urbà, on els autors i tècnics d'ajuntaments ens van presentar el seu punt de vista. 
Presenta Pere Pons Vendrell, modera Iñigo Rebollo, intervenen: Dina Alsawi Abboud, Xavier Fàbregas i Bargalló, Àlex March i Raurell, Carles Garcia, Pedro Bonias i Jordi Bosch,  clausura Joan Closa.

  

13/11/2020 - En el 23è col·loqui vam parlar de medi ambient tot presentant el llibre Les solucions basades en la natura en l'àmbit municipal que té com a objectiu intensificar els processos ecològics a la ciutat amb intervencions inspirades en la imitació de les funcions ecològiques naturals, amb la finaliat de millorar la salut de les persones, les funcions ambientals i la biodiversitat de l'entorn urbà.

Presenta Blanca Martínez; benvinguda: Xesco Gomar; intervenen: Luis Campos i Francesc Baró; modera: Rosa Quirante. 

 


 

9/10/2020 - En el 22è col·loqui, "Parlem de...Participació i comunicació", vam presentar la Guia de comunicació per a projectes de participació ciutadana. Documents electrònics a l'administració que té com a objectiu recollir les principals característiques que ha de tenir un pla de comunicació en l'àmbit de la participació ciutadana, així com algunes eines que ens permetran portar-lo a la pràctica.
 

Presenta: Núria Parlón; interven: Maria Garcia Brugada, Carola Castellà i Gemma Casamajó.
 

 

20/06/2019 - En el vint-i-unè col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar el llibre Renaturalització de la ciutat que té com a objectiu donar suport als agents públics que intervenen en la planificació i gestió urbanes per aplicar estratègies de renaturalització i actuacions de verd urbà en les seves ciutats.


 Presentadors: Josep Ramon Mut i Eloi Juvillà; ponents: Marc Darder i Jordi Boadas.    

 

05/06/2019 - En el vintè col·loqui, "Parlem de... Història", es va presentar el llibre Les colònies industrials de la conca del Llobregat. 150 anys d'història que té com a objectiu donar a conèixer i documentar la història de les colònies de la conca del riu Llobregat. 

 

Presentadors: Marc Castells i Montserrat Armengou; ponents: Albert Balcells i Rosa Serra.    

 

13/12/2018 - En el dinovè col·loqui , "Parlem de... Territori" (construir equipaments nZEB), es va presentar el  llibre Propostes per a l'ambientalització de concursos públics d'edificació que té com a objectiu ajudar els promotors de concursos públics d'edificació a valorar quantitativament i de manera objectiva, en temes de sostenibilitat, les propostes fetes per diferents equips participants en els diversos concursos promoguts. 

 

 Presentador Josep Ramon Mut; ponents: Eulàlia Figuerola i Lluís Morer.    

 

15/03/2018 - Fora del marc del cicle "Parlem de..." es va presentar el llibre Santa Cecília de Montserrat. Del segle X a Sean Scully, on es parlà de la restauració de l'església i de les obres d'art que alberga. 
 

Presentadors Mercè Conesa i Josep Maria Soler Canals; ponents Xavier Guitart i Daniel Giralt-Miracle.

 

19/09/2017 - En el divuitè col·loqui, "Parlem de... Espais naturals", es va presentar el Catàleg de la flora vascular del massís del Montseny. Tres segles d'investigació botànica (1716-2016) que aporta informació actualitzada per interpretar la diversitat florística del Montseny, a partir de les dades bibliogràfiques i d'herbari, i de campanyes de camp recents.  

 

Presentadors Jesús Calderer i Lluís Costabella; ponents: Llorenç Sàez i Gerard Pié.

 

30/11/2016 - En el dissetè col·loqui, "Parlem de... Llibre d'estil", es va presentar la publicació Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu promoure el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social. 
 

Presentadora Mercè Conesa; ponents: Joan Domènec Ros, Josep Maria Mestres, Lluïsa Tena.    

 
10/05/2016 - En el setzè col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar la publicació Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria  que vol ser una ajuda per a la gestió dels espais verds a les ciutats. 


Presentador Josep Ramon Mut; ponents: Eloi Juvillà, Josep Selga, Joan Gual i Jordi Carbonell.    


04/04/2016 - En el quinzè col·loqui, "Parlem de... La Casa de Caritat", es va presentar la publicació La Casa de Caritat  i on s'explicaren les argumentacions i les retòriques sobre la pobresa i el servei assistencial al segle XIX, i les diferents propostes arquitectòniques que volgueren adaptar-se tant a les noves polítiques socials com a les necessitats dels acollits.


 Presentadora Mercè Conesa; ponents: Pere Gabriel i Jaume Rosell.   

 

27/1/2016 - En el catorzè col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar la publicació El mapa com a eina de govern : Centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya (1914-2014) i es va explicar la història de la cartografia a Cataluny i com s'ha arribat fins l'Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya.  

 

 

Presentador: Francesc Xavier Forcadell; ponents, Jaume Miranda i Carme Montaner; conclusió, Josep Ramon Mut.

 

22/04/2014 - En el dotzè col·loqui, "Parlem de... Territori",es va presentar la publicació Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny i es va obrir un debat sobre la conservació dels espais naturals al S.XXI.

 

 Presentador: Andreu Carreras, Moderador: Daniel Guinart ; Ponents: Martí Boada i Josep Maria Espelta, Cloenda: Joan Puigdollers. 

 

02/12/2013 - En l'onzè col·loqui, "Parlem de... Medi ambient",es va presentar el llibre Eficiència energètica impulsat per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

 Presentadora i moderadora: Mercè Rius - Hi intervenen: Isidre Virgili i Jordi Serra. 

 

12/02/2013 - En el desè col·loqui, "Parlem de... Història i arquitectura de Can Serra", es va presentar el llibre La seu de la Diputació de Barcelona a la Casa Serra: Història, ciutat i arquitectura en el qual s'exposa la història i les qualitats artístiques d'aquest edifici tan representatiu de l'arquitectura modernista i que actualment és la seu de la Diputació de Barcelona.

 

 Presentador: Francesc Xavier Forcadell - Hi intervenen: Jordi Casassas i Jaume Rosell - Cloenda: Salvador Esteve.

 

27/11/2012 - En el novè col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar el llibre Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: arbrat viari, un web sobre aquesta temàtica, promoguts per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i posteriorment es va obrir un col·loqui sobre la planificació i gestió de l'arbrat als municipis.

 

Presentador: Alberto Villagrasa - Presentadora: Montserrat Reus - Moderador: Josep Selga. Hi intervenen: Josep M. Montserrat, Imma Jansana i Josep M. Mompín.

 

04/10/2012 - En el vuitè col·loqui, "Parlem de... Equipaments", es va presentar el llibre Guia per a la redacció de plans directors d'equipaments, el qual vol donar respostes als electes sobre les principals qüestions que cal tenir presents en el moment d'abordar el procés de redacció d'un Pla director d'equipaments.

 

 Presentador: Alberto Villagrasa - Moderadora: Montserrat Montalbo Todolí. Hi intervenen: Eduard Jiménez i Maria Lluïsa Marsal.

 

17/04/2012 - En el setè col·loqui, "Parlem de... Salut mental", es va presentar el llibre Ments: Històries de vida, el qual vol contribuir a trencar estigmes i afavorir la inclusió social de les persones amb malalties mentals.

 

 Presentadora: Mercè Conesa - Hi intervenen: Marta Begué, Almudena Calvo, Josep Aguilar i la Companyia Brots.

 

27/03/2012 - En el sisè col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar el llibre Mapa de serveis i indicadors d'habitatge de la província de Barcelona: Anuari 2010, i es va obrir un col·loqui sobre els serveis d'habitatge que ofereix l'àmbit local i les dades estadístiques disponibles relacionades directament o indirectament amb l'habitatge.

 

 Presentador: Alberto Villagrasa - Moderadora: Roser Plandiura. Ponents: Helena Mogas, Xavier Collet i Marta Purtí.

 

06/03/2012 - En el cinquè col·loqui, "Parlem de... Desenvolupament econòmic", es va presentar el llibre Promoció i dinamització de polígons d'activitat econòmica: Guia per als ens locals, i es va obrir una conversa sobre la rellevància dels polígons d'activitat econòmica en el desenvolupament i la competitivitat empresarial, i el paper dels ens locals en la seva promoció i dinamització.

 

 Presentador i moderador: Ramon Riera - Ponents: Santi Macià i Maria Buhigas.

 

27/10/2011 - En el quart col·loqui, "Parlem de... Territori", es va presentar el llibre Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: De la contenció a la gestió, i es va obrir una conversa amb el títol Es pot fer ciutat a la urbanització dispersa?.

 

 Presentador: Joaquim Ferrer - Moderador: Francesc Muñoz. Ponents: Antonio Font i Sebastià Jornet.

  

15/03/2011 - En el tercer col·loqui, "Parlem de... Govern local", es va presentar el llibre Anàlisi de l'impacte del Fons Estatal d'Inversió Local: Espanya, Catalunya i província de Barcelona, i es va debatre sobre l'impacte a nivell municipal del fons que va habilitar el Govern espanyol per reactivar l'economia i l'ocupació.

 

 Presentador/Moderador: Rafael Roig. Ponents: Jaume Fernàndez i Núria Bosch.

  

02/12/2010 - En el segon "Parlem de... Territori" es va presentar el llibre El valor de les noves tecnologies d'informació territorial a l'Administració local, i es va debatre sobre l'aplicabilitat i els requeriments de la informació territorial en àmbits representatius de les competències del món local.

 

 Presentadora: Anna Hernández. Ponents: Martí Domènech, Josepa Lleida i Francesc Muñoz.

 

30/09/2010 - En el primer "Parlem de... Territori" es va presentar el llibre La política de protecció d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i es va debatre sobre les polítiques de protecció del medi natural i la forma de gestionar aquests espais a la província de Barcelona.

 

 Presentador: Antoni Fogué - Moderador: Josep Mayoral; Ponents: Martí Boada i Jordi Soler. 

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació