Avís legal

Aquest portal és titularitat de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, amb domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona, telèfon 93 402 25 00 i correu electrònic llibreria@diba.cat.

Propietat intel·lectual

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Diputació.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació

Responsabilitat dels continguts

 

La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

En el web de la Llibreria de la Diputació es considera e-llibre qualsevol publicació digital que pot ser llegida per ordinador. Els formats són:

  • PDF: publicacions en format PDF bàsic.
  • PDF enriquits: publicacions en format PDF enriquit. Inclouen marcadors amb el sumari de la publicació i enllaços interns.
  • HTML i Flash: publicacions que simulen el format de pàgines d'una revista en paper. Poden contenir enllaços, imatges i vídeos.
  • epubs

Els e-llibres que es troben al web de la Llibreria de la Diputació estan subjectes a totes les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual i el copyright pertany a la Diputació de Barcelona.

Acceptacció de l'avís legal

 

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació