Edicions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona destaca per l'edició de publicacions tècniques especialitzades com a suport al treball que realitza als diferents àmbits de gestió. També edita altres publicacions de divulgació cultural i de recuperació del patrimoni històric i cultural relacionades amb el territori, la província de Barcelona. Ha apostat des de fa més d'una dècada a impulsar les edicions digitals, especialment les de caràcter tècnic, la reducció de les tirades de paper al mínim, la implementació de la impressió sota demanda i la gratuïtat de moltes de les edicions tecniques digitals destinades majoritàriament al món local.

Col·leccions actuals de la Diputació


Estudis - Aquesta col·lecció inclou coneixement i contingut per promoure la reflexió i l’anàlisi de temes que poden ser d’interès per als governs locals. S’adreça al públic en general, càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local.

Eines - Ofereix continguts d’aplicació pràctica per contribuir a la gestió de les polítiques públiques locals. S’adreça a càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local i intern de la corporació.

 

Projectes transformadors - Col·lecció que neix per explicar els projectes transformadors clau que s’estableixen en el Pla de mandat de la Diputació de Barcelona 2019-2023.

Aquests projectes, que han estat definits per les àrees i que en són vint-i-dos, agrupats en quatre àmbits temàtics, les persones, la prosperitat, el planeta i les aliances, volen donar resposta als grans reptes globals que definiran el futur de la nostra societat: la cohesió mediambiental,  econòmica i social, la quarta revolució industrial, l’envelliment de la població, l’equitat i diversitat sexual i de gènere. Tots ells responen al compromís de la Diputació de Barcelona envers l’assoliment dels objectius ODS que marca l’Agenda 2030.

 

Catàlegs d'exposició - Els catàlegs que la Diputació de Barcelona elabora amb motiu de les exposicions que es duen a terme al llarg de l’any. Inclouen articles i escrits relatius al contingut i la temàtica de l’exposició. S’adrecen al públic general.

 

Empremptes d'història - Aquesta col·lecció recupera textos provinents sobretot de l’Arxiu General de la Diputa· ció de Barcelona, o també d’altres arxius o entitats similars. Els continguts estan relacionats amb la demarcació de Barcelona i abasten temàtiques de caràcter històric, biogràfic, territorial, etc.

 

Premi Rafael Patxot - Aquesta col·lecció agrupa els estudis guanyadors del Premi Rafael Patxot i Jubert, convocat per l’Institut d’Estudis Catalans a iniciativa del Consell Assessor de la Masia Mariona de la Diputació de Barcelona. Els continguts són treballs de recerca, bibliogràfics o d’assaig sobre algun dels aspec· tes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert.

Altres editorials relacionades amb la Diputació

 

Palau Güell - Destaca la col·lecció El Palau Güell a fons que explica diferents aspectes del palau. Són en català, castellà i anglès. També hi ha altres llibres guia de l'edifici i sobre Eusebi Güell.

 

Institut del Teatre - Tenim totes les publicacions editades per aquesta institució. Textes teatrals, estudis teòrics, materials pedagògics, etc.

 

CCCB - Catàlegs de les exposicions del Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona. En català, castellà i anglès.

 

Museu Marítim - Destaquen les revistes Argo i Drassana, les col·leccions Patrimoni Marítim i Manuals entre d’altres.

 

Consorci del Patrimoni de Sitges –  Publicacions sobre les exposicions que ha organitzat i sobre alguns artistes destacats. També hi trobareu llibres dels museus que integren el Consorci.

 

CEMICAL - Consorci que edita publicacions sobre la funció pública i les condicions laborals del funcionariat. La col·lecció en català i castellà Estudis de Relacions Laborals i Estudios de Relaciones Laborales.

 

ICPS - L'Institut de Ciències Polítiques i Socials edita  literatura acadèmica i de divulgació que analitza i explica els fenòmens polítics de la societat catalana. Adreçat a un públic ampli i divers, des dels especialistes fins als ciutadans que s'interessen pel que succeeix en la política catalana. En destaca la col·lecció Barcelona

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació