Cos de Mestres. (T2) Pedagogia Terapèutica
Llibre

Cos de Mestres. (T2) Pedagogia Terapèutica

Temari volum 2

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7168-1
Año de edición:
2023
Páginas:
188

MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Pedagogia Terapèutica per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 14 a 25, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes i les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en les diferents etapes del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes. Sistemes de detecció del dèficit

Tema 15. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència auditiva. Ajudes tècniques per a la deficiència auditiva. Organització de la resposta educativa

Tema 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència visual. Aspectes diferencials en les distintes àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials. Aprofitament de la visió residual

Tema 17. Criteris per a l'elaboració de l'adaptació per alumnes amb deficiència visual. Utilització de recursos educatius i ajudes tècniques. Organització de la resposta educativa

Tema 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb discapacitat motriu. Aspectes diferencials en les diferents àrees del desenvolupament. Els alumnes amb dèficit motriu i altres deficiències associades. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquest alumnat

Tema 19. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars pels alumnes amb discapacitat motriu. Organització de la resposta educativa

Tema 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes i les alumnes amb discapacitat intel·lectual. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. La identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes

Tema 21. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb discapacitat mental. Organització de la resposta educativa

Tema 22. Els problemes de comportament en l'àmbit educatiu. Anàlisi dels factors que intervenen des d'una perspectiva interactiva. El paper de l'escola en la prevenció dels problemes de comportament

Tema 23. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. La identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes

Tema 24. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Organització de la resposta educativa

Tema 25. Els alumnes i les alumnes precoces, amb talent i amb superdotació. Identificació de les necessitats educatives d'aquests alumnes. Organització de la resposta educativa

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació