Cos de Mestres (T1). Educació Infantil
Llibre

Cos de Mestres (T1). Educació Infantil

Temari volum 1

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7033-2
Año de edición:
2023
Páginas:
218

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari d'Educació Infantil per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els dotze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults

Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als 6 anys. La psicomotricitat en el currículum d'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa

Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de 0 a 6 anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa

Tema 4. El nen descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d'educació infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup

Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes

Tema 6. Influència dels principals corrents científics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica

Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte l'educació infantil. Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent

Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa

Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com moments educatius

Tema 10. L'educació sexual a l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere Tema 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil

Tema 12. Principis d'intervenció educativa en educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació