Cos de Mestres (T1). Primària
Llibre

Cos de Mestres (T1). Primària

Temari volum 1

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6225-2
Año de edición:
2022
Páginas:
196

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Primària per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.


En aquest volum incloem els 14 primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.


Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels 6 als 12 anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d ensenyament-aprenentatge

Tema 2. La concreció dels currículums en el marc del Projecte Educatiu de Centre. Programació docent per donar resposta a les diverses necessitats de l alumnat: principis pedagògics que cal tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, curs i aula. Coordinació docent

Tema 3. La tutoria en l educació primària. Recolzament i orientació en el procés d aprenentatge. Col laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb l equip docent i altres professionals. El Pla d Acció Tutorial. Propostes d acció tutorial

Tema 4. L atenció a la diversitat de l alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques

Tema 5. L avaluació dels processos d aprenentatge de l alumnat d educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d avaluació. Promoció i plans específics de reforç

Tema 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement

Tema 7. L àrea de coneixements del medi natural, social i cultural a l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació
amb altres àrees del currículum

Tema 8. Construcció de la noció de temps històric a l educació primària. Àmbits d estudi de processos i fets històrics. L aprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa

Tema 9. L entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes. Factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la natura. Intervenció educativa

Tema 10. L aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d experiències per a l estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l energia

Tema 11. L àrea d educació per la ciutadania i els drets humans en l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 12. L àrea d educació artística a l educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització en el procés; selecció i utilització de materials i tècniques

Tema 14. L àrea de llengua castellana i literatura en l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació