QUADERNS DE DRET LOCAL, NÚM. 10 (FEBRER, 2006)
Butlletí o revista

QUADERNS DE DRET LOCAL, NÚM. 10 (FEBRER, 2006)

Català
Autoria:
Bassols, M. (Autor) / Camós, M. (Autor) / Ponce, J. (Autor)
Editorial :
Fundación Democracia y Gobierno Local

Any d'edició:
2006
Pàgines:
237

Col·lecció:
Quaderns de Dret Local, 10

ESTUDIS: JORNADES "AGRICULTURA I URBANISME: PER UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL MEDI RURAL". - Algunes reflexions sobre les relacions entre el Dret Públic, urbanisme, ordenació del territori i desenvolupament rural. - Ordenació del territori i desenvolupament rural. - La política de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comuna. - La legislació urbanística reguladora del sòl no urbanitzable: una visió comnparada de les normes autonòmiqjes des de la perspectiva del desenvolupament rural sostenible. - Les cartes de serveis. Novetats del nou Reglament general de recaptació. - Criteris jurisprudencials per a la resolució dels conflictes sorgits a les entitats locals entre les llibertats informatives i els drets de la personalitat. - Les competències de les diputacions provincials de règim comú. - La gestió i rendibilització dels patrimonis públics locals. - Les entitats locals com a subjectes passius tributaris.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació