Cos de Mestres (T2). Educació Infantil
Llibre

Cos de Mestres (T2). Educació Infantil

Temari volum 2

Català
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7034-9
Any d'edició:
2023
Pàgines:
232

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari d'Educació Infantil per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 13 a 25, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 13. La programació en el primer cicle d educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys

Tema 14. La programació en el segon cicle d educació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació

Tema 15. La funció del mestre o mestra a l educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l infant i l educador. El mestre com a membre de l equip educatiu i en la seva relació amb les famílies

Tema 16. L organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Rutines i ritmes. L avaluació dels espais i del temps

Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars a l educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials

Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents del llenguatge infantil

Tema 19. L ensenyament i l aprenentatge de la llengua a l educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte

Tema 20. La literatura infantil. El conte: valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d aula

Tema 21. L educació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular

Tema 22. Evolució de l expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d avaluació de l expressió plàstica. Models i estereotips

Tema 23. L expressió corporal. El gest i el moviment. L expressió corporal com a ajuda a la construcció de la identitat i l autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques

Tema 24. La influència de la imatge en l infant. Lectura i interpretació d imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l Educació Infantil

Tema 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l etapa d educació infantil

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació