Cos de Mestres (T1). Primària
Llibre

Cos de Mestres (T1). Primària

Temari volum 1

Català
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6225-2
Any d'edició:
2022
Pàgines:
196

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Primària per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.


En aquest volum incloem els 14 primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.


Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels 6 als 12 anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d ensenyament-aprenentatge

Tema 2. La concreció dels currículums en el marc del Projecte Educatiu de Centre. Programació docent per donar resposta a les diverses necessitats de l alumnat: principis pedagògics que cal tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, curs i aula. Coordinació docent

Tema 3. La tutoria en l educació primària. Recolzament i orientació en el procés d aprenentatge. Col laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb l equip docent i altres professionals. El Pla d Acció Tutorial. Propostes d acció tutorial

Tema 4. L atenció a la diversitat de l alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques

Tema 5. L avaluació dels processos d aprenentatge de l alumnat d educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d avaluació. Promoció i plans específics de reforç

Tema 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement

Tema 7. L àrea de coneixements del medi natural, social i cultural a l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació
amb altres àrees del currículum

Tema 8. Construcció de la noció de temps històric a l educació primària. Àmbits d estudi de processos i fets històrics. L aprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa

Tema 9. L entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes. Factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la natura. Intervenció educativa

Tema 10. L aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d experiències per a l estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l energia

Tema 11. L àrea d educació per la ciutadania i els drets humans en l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 12. L àrea d educació artística a l educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització en el procés; selecció i utilització de materials i tècniques

Tema 14. L àrea de llengua castellana i literatura en l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació