L'EQUITAT EN LES POLÍTIQUES CULTURALS. ESTUDI DE CASOS AMB METODOLOGIA DE RECERCA PARTICIPATIVA

L'EQUITAT EN LES POLÍTIQUES CULTURALS. ESTUDI DE CASOS AMB METODOLOGIA DE RECERCA PARTICIPATIVA

Autoria:
Diputació de Barcelona. Servei de Cultura. Centre (Autor) / Institut de Govern i Polítiques Públiques. IGOP-UA (Autor) / Barbieri, N. (Autor)
Editorial :
Diputació de Barcelona
Categoria:
Llibre d'impressió a demanda
Any d'edició:
2019
Pàgines:
109
Col·lecció:
Eines
Sèrie:
Cultura, 7
Idioma:
Català
Matèries:
Cultura, Participació ciutadana, Joventut
Resum

L'equitat en la cultura, o la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans per exercir els drets culturals, no és, en termes generals, una qüestió que aparegui d'una manera explícita en les polítiques culturals dels ajuntaments. Mentre que les polítiques públiques en matèria de salut, habitatge o educació, entre d'altres, van incorporant l'equitat com a objectiu i criteri en la seva agenda, l'acció pública pel que fa a la cultura, tot i haver fet alguns passos endavant, encara té camp per recórrer. Una política cultural que vulgui garantir els drets culturals per al conjunt de la ciutadania cal que posi sobre la taula, cada vegada més i directament, les qüestions relatives a les desigualtats o -a l'altra cara de la moneda- l'equitat.