ORDENANCES MUNICIPALS: MODEL D'ORDENANCES REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. ESTUDIS ECONÒMICS DE TAXES I PREUS. MODEL D'EXPEDIENT D'APROVACIÓ I ACORDS DE DELEGACIÓ
Llibre en Pdf

ORDENANCES MUNICIPALS: MODEL D'ORDENANCES REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. ESTUDIS ECONÒMICS DE TAXES I PREUS. MODEL D'EXPEDIENT D'APROVACIÓ I ACORDS DE DELEGACIÓ

Català

El nou sistema tributari de les corporacions locals sorgit de la Llei 39/88 de 28 de desembre, que ha iniciat el seu funcionament de forma gradual, suposa un pas molt important en el futur de les Hisendes Locals, que ens obliga a fer plantejaments clars i encertats per projectar les noves bases d'actuació que assegurin una millora en la consecució dels objectius polítics que té marcats cada corporació i una perspectiva més ambiciosa de l'activitat que vulguin assolir en benefici dels administrats. Conscient de la importància del moment i considerant la necessitat de facilitar al màxim el procés d'implantació del nou sistema tributari local, el Ministeri d'Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, ha elaborat un "Manual de Ordenanzas Fiscales" que constitueix una veritable eina de treball per a les corporacions locals, apta per possibilitar la seva aprovació i el seu funcionament posterior.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació