Tècnics especialistes i auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Tècnics especialistes i auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya

Part general

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-878-6
Any d'edició:
2024
Pàgines:
488

Té a les seves mans la nova edició del Temari que ADAMS ha elaborat per a la preparació de la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de tècnics especialistes i al cos d'auxiliars tècnics de la Generalitat, aprovat per Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC 8720, 29/07/2022).
Aquest volum desenvolupa els 5 temes de la part general del temari, i es completa, en el cas de Grup de Serveis Penitenciaris, amb els volums de la part específica i el llibre de Qüestionaris.
En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i presentar-se a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Govern i el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
Tema 2. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
Tema 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d'accés als serveis públics i a la informació pública. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Tema 4. El procediment administratiu. Els interessats i interessades. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura.
Tema 5. La funció pública: Els drets i deures dels empleats i empleades públics. El codi de conducta dels empleats i empleades públics. Les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació