Publicacions en PDF gratuïtes

La Diputació de Barcelona ofereix en accés obert gratuït més de 200 llibres en format pdf que fins ara eren de pagament. 

Així doncs, actualment la Llibreria de la Diputació ofereix més de 1.000 publicacions en format digital en accés obert gratuït.  

 

Dels 200 nous pdfs gratuïts, de quins es tracta?

 

- Tots els llibres de les col·leccions "Estudis" i "Estudios".

Aquestes col·leccions posen a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.

Títols editats a partir de 2006:

 

Catàleg de la flora vascular del massís del Montseny : Tres segles d'investigació botànica (1716-2016)  Educació ambiental : D'on venim? Cap a on anem?  Art contemporani i acció local  Repensar las políticas urbanas: Apuntes para la agenda urbana           

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tots els llibres de les col·leccions "Documents de treball" i "Documentos de trabajo".

Aquestes col·leccions ofereixen continguts per contribuir a la millora en la gestió de les polítiques públiques locals.

Títols editats entre el 2006 i el 2016. Continuen amb les col·leccions "Eines" i "Herramientas".

 

 

 Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria  Repensant la participació de la ciutadania al món local  Smart city: cap al municipi intel·ligent  Estratègies i accions municipals per mobilitzar l'estoc residencial privat cap a l'oferta d'habitatges assequibles                    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tots els llibres de les col·leccions "Manuals de gestió d'hàbitats".

Aquests llibres recullen i difonen bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals, i faciliten una sèrie de documents tècnics, rigororsos i comprensibles per a un públic ampli.   

 

Col·lecció

 

 

 

 

 

 

 

-I els pdfs d'aquests llibres:

 

Univers Patxot: Masia Mariona. Parc Natural del Montseny  Cent anys de protecció del massís del Montseny: Els antecedents històrics de la creació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny  Comunitat, participació i benestar social : En homenatge a Josep M. Rueda (1946-1996)  Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local Reforma local, la: Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim local impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat  Per uns governs locals més eficients: visions des d'Europa  Reforma del sector públic local, La: Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que formen el sector públic local?  

 

 

 

 

 

 

Volum de la Primera Setmana Municipal : Edició facsímil  La Policia local a Catalunya : Volum I  La Policia local a Catalunya : Volum II 100 anys a l'avantguarda de la restauració monumental: SCCM. SPAL: 1914 -2014  Formularis de tramitació d'expedients d'activitats (IMPRESSIÓ A DEMANDA)  Restaurar o reconstruir: Vol. 1 Actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments. Memòria SPAL 2002-2012  Restaurar o reconstruir: Vol. 2 Actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments. Memòria SPAL 2002-2012   

 

 

 

 

 

 

Organització territorial dels governs locals, L' : Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local

Governs locals de Catalunya davant la reforma del règim local espanyol, els

 

 

 

 

       

 


Consulta'ls, parlen de temes molt interessants!