III TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL I VII DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR

III TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL I VII DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Editorial :
Diputació de Barcelona
Categoria:
Llibre d'impressió a demanda
Any d'edició:
2017
Pàgines:
299
Col·lecció:
Eines
Sèrie:
Territori i parcs naturals, 2
Idioma:
Català
Matèria:
Parcs naturals
Resum

La Serralada Litoral Central i el Montnegre i el Corredor són espais de gran valor natural i, al mateix temps, altament humanitzats. La seva situació geogràfica els atorga un caràcter d'avantguarda indiscutible davant la pressió a què es troben sotmesos dins la regió metropolitana de Barcelona, que reuneix la densitat demogràfica més alta de Catalunya. L'any 2015 es va celebrar la III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor, en què científics, estudiosos i altres professionals relacionats amb aquests espais naturals van presentar públicament i van compartir amb la resta de participants els resultats de les seves recerques. Lluny de ser un encontre elitista de divulgació especialitzada, constitueix un espai accessible per a tota mena d'estudiosos i persones compromeses amb la millora del coneixement del territori i dels processos que hi tenen lloc. Aquesta publicació és el recull de les diferents aportacions presentades.