TILE VAULTS. STRUCTURAL ANALYSIS AND EXPERIMENTATION / VOLTES DE MAÓ DE PLA. ANÀLISI ESTRUCTURAL I EXPERIMENTACIÓ / BÓVEDAS TABICADAS. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y EXPERIMENTACIÓN

TILE VAULTS. STRUCTURAL ANALYSIS AND EXPERIMENTATION / VOLTES DE MAÓ DE PLA. ANÀLISI ESTRUCTURAL I EXPERIMENTACIÓ / BÓVEDAS TABICADAS. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y EXPERIMENTACIÓN

Autor:
González, B. (Autor) / Domènech, M. (Autor) / López López, D. (Autor) / Ortega, E. (Director) / González Dalmau, A. (Traductor)
Editorial :
Ajuntament de Barcelona
Categoria:
Llibre en Pdf
Any d'edició:
2017
Pàgines:
96
Idioma:
Català , Castellà , Anglès
Matèries:
Arquitectura, Barcelona
Resum

La recerca que duen a terme els autors aborda l'estudi de la volta de maó de pla amb dos objectius: la conservació de la infinitat de voltes existents i la integració d'aquesta tècnica com a procediment normal en obra nova.