REFLEXIÓ SOBRE L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA: ANÀLISI PER TRAMS DE POBLACIÓ MUNICIPAL

REFLEXIÓ SOBRE L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA: ANÀLISI PER TRAMS DE POBLACIÓ MUNICIPAL

Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-7794-169-9
Año de edición:
1991
Páginas:
35
Colección:
Papers de gestió, 1
Idioma:
Catalán
Materia:
Administración local
Resumen

Una de les condicions per al desenvolupament territorial dels pobles i de les ciutats és disposar duna oficina tècnica municipal ben organitzada i augmentar-ne leficàcia, ja que, a més de les seves funcions clàssiques, actualment han dassumir més competències i exercir noves funcions. Lobjectiu de lestudi publicat en aquest número de "Papers de gestió" és conèixer la realitat actual de les oficines tècniques a la província de Barcelona, a fi danalitzar el seu funcionament i el seu grau de desenvolupament. Sagrupen els municipis per nombre dhabitants i selaboren organigrames tipus per a cada tram de població resultant.
Extracte del sumari:
- Classificació i sistematització de les funcions de les oficines tècniques municipals.
- Característiques de les oficines tècniques municipals.
- Esquemes dels organigrames dels ajuntaments seleccionats.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona M-3-130

Otros libros de la materia