Guia per a l'elaboració de plans de verificació d'activitats comunicades
Llibre en Pdf

Guia per a l'elaboració de plans de verificació d'activitats comunicades

Catalán
Autoría
ECA - Entidad Colaboradora de la Administración (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona

Año de edición:
2023
Páginas:
132

La intervenció administrativa, que es duia a terme fa uns quants anys, abans que s'implantés l'activitat amb l'examen i l'aprovació del projecte, ara s'efectua, majoritàriament, ex post; és a dir, un cop l'activitat s'ha implantat i ha començat a funcionar, mitjançant
inspeccions o actuacions de verificació.

Per aquesta raó, la normativa d'hisendes locals preveu que les comprovacions de les activitats no subjectes a una autorització o un control previ es puguin finançar mitjançant la taxa corresponent.

En conseqüència, es fan necessàries la planificació i la implantació de sistemes de verificació de les activitats i l'establiment d'una metodologia per aprovar els plans, que hemvolgut recollir en aquesta guia. Per elaborar-los, s'ha de partir de les dades sobre les
activitats de què disposi l'ajuntament. En aquest sentit, cal fer constar que fa anys que la Diputació ofereix als ajuntaments un sistema d'informació de les activitats. Aquest sistema està constituït per l'aplicació informàtica Gestor d'Informació d'Activitats (GIA), que conté una base de les dades del cens d'activitats de cada municipi. Per tant, els ajuntaments que disposin de cens d'activitats i que siguin usuaris del GIA podran elaborar els seus plans de verificació a partir de les dades que hi ha incloses.

D'altra banda, cal afegir que la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona (GSHUA) ofereix assistència als ajuntaments per redactar plans i programes de verificació.

Esperem que aquesta guia constitueixi una eina útil per als municipis.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació