PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA 2010-2013
Llibre

PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA 2010-2013

Catalán
Autoría
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Soci (Autor)
Editorial:
Generalitat de Catalunya

ISBN:
978-84-393-8606-3
Año de edición:
2010
Páginas:
456

El primer pla estratègic de seveis socials té la voluntat de donar les pautes per avançar en la consolidació d'un sistema públic universal i de qualitat tenint en compte els canvis que ja s'han començat a produir i el context socioeconòmic actual, que previsiblement es mantindrà fins al final del període. Aquesta obra que teniu a les mans es compon de tres documents. D'entrada, "l'Estat dels serveis socials a Catalunya", el document que coanté el diagnòstic de les necessitats socials i l'avaluació de l'acció del Sistema. És previ a la planificació i abasta el perídode 2005-2008. El document central és el "Pla estratègic de seveis socials de Catalun ya 2010-2013". El seu objecte és ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. El Pla s'estructura en 5 grans eixos que es desenvolupen en 21 línies i 159 actuacions. El darrer document és el "Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013", que recull tots els elements relatius a la qualitat continguts al Pla Estratègic, complemen-tant-los amb altres actuacions específiques. La seva missió és situar la qualitat en l'eix central de la gestió dels serveis socials. S'estructura en 5 eixos estratègics: qualitat de servei , qualitat tècnica, qualitat de gestió, qualitat en l'ocupació i innovació i millora con-tínua. Conté 17 línies d'actuació que es despleguen en 110 actuacions que s'han de desenvolupar en el període establert. El Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-1013 va rebre l'informe favorable del Parlament de Catalunya el juliol de 2010 i va ser aprovat per Acord de Govern l'agost del 2010.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació