ORDENANCES 2009: TAXES. PREUS PÚBLICS

ORDENANCES 2009: TAXES. PREUS PÚBLICS

Autoría:
Diputació de Barcelona. Àrea d'Hisenda i Recursos (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
Año de edición:
2009
Páginas:
167
Idioma:
Catalán
Materia:
Finanzas públicas. Impuestos
Agotado
Resumen

En virtut del que exigeix l'article 17.5 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aquest volum es recullen les ordenances, les taxes i els preus públics de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, que són d'aplicació a partir de l'1 gener de 2009, sense perjudici de les posteriors modificacions o incorporacions que es puguin produir en el decurs de l'exercici.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona Ordenances

Artículos relacionados

Otros libros de la materia