ORDENANCES 2008
Llibre

ORDENANCES 2008

TAXES. PREUS PÚBLICS

Catalán
Autoría:
Diputació de Barcelona. Àrea de de Coordinació i G (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona

Año de edición:
2008
Páginas:
167

L'edició del text íntegre de les ordenances fiscals és una obligació imposada, entre altres ens locals, a les diputacions d'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Es recullen en el present volum, com a recursos de caràcter tributari, les taxes i, com a recursos de caràcter no tributari, els preus públics objecte de regulació a l'Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació

¿Te interesa un tema específico? Conoce los destacados