ORDENANCES 2007: TAXES. PREUS PÚBLICS. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANCES 2007: TAXES. PREUS PÚBLICS. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Autoría:
Diputació de Barcelona (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9803-194-2
Año de edición:
2007
Páginas:
150
Idioma:
Catalán
Materia:
Finanzas públicas. Impuestos
Agotado
Resumen

La publicació del text íntegre de les ordenances fiscals és una obligació imposada a les diputacions d'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquest any, a part de les actualitzacions corresponents, s'han produït canvis significatius: refosa d'algunes ordenances, traspassos a la Generalitat, dissolució d'organismes autònoms i altres.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona Ordenances

Artículos relacionados

Otros libros de la materia