DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 2

DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 2

Autoría:
Adams (Autor)
Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-748-8
Año de edición:
2018
Páginas:
430
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Sanidad
Resumen

Té a les seves mans la nova edició del Temari 2, vàlid per a l'accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l'Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col·lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d'atenció primària i d atenció hospitalària.L'objectiu d'aquestes edicions és oferir a l'opositor un material complet per preparar l'oposició, desglossant cada punt en temes o subtemes diferents, segons el cas, d'acord amb els continguts establerts al programa oficial, publicat per Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre (DOGC 7718 de 3/10/2018). Aquest Temari 2 desenvolupa les matèries relacionades amb l'apartat "Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc" de l'esmentat programa.En definitiva, aquest llibre resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat en accedir a aquesta categoria, juntament amb els temaris específics 1 i 3 de la mateixa, el seu corresponent Qüestionari i el Temari i Qüestionari Transversal de l'Institut Català de la Salut, del que completen la totalitat de les matèries.

Otros libros de la materia