DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 2
Llibre

DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 2

Catalán
Autoría
Adams (Autor)
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-9147-748-8
Año de edición:
2018
Páginas:
430

Té a les seves mans la nova edició del Temari 2, vàlid per a l'accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l'Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col·lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d'atenció primària i d atenció hospitalària.L'objectiu d'aquestes edicions és oferir a l'opositor un material complet per preparar l'oposició, desglossant cada punt en temes o subtemes diferents, segons el cas, d'acord amb els continguts establerts al programa oficial, publicat per Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre (DOGC 7718 de 3/10/2018). Aquest Temari 2 desenvolupa les matèries relacionades amb l'apartat "Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc" de l'esmentat programa.En definitiva, aquest llibre resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat en accedir a aquesta categoria, juntament amb els temaris específics 1 i 3 de la mateixa, el seu corresponent Qüestionari i el Temari i Qüestionari Transversal de l'Institut Català de la Salut, del que completen la totalitat de les matèries.

2. VALORAR, DIAGNOSTICAR I ABORDAR PROBLEMES DE SALUT REALS I DE RISC
Tema 1. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.
Tema 2. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi
Tema 3. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris io respiratoris
Tema 4. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris io de l'aparell reproductor
Tema 5. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals,
metabòlics io endocrinològics
Tema 6. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics
io musculars i esquelètics.
Tema 7. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos io parasitaris
Tema 8. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius,
hepatobiliars o pancreàtics.
Tema 9. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis io
tegumentaris
Tema 10. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans
hematopoètics, la sang o el sistema immunitari
Tema 11. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials,
otorinolaringològics io oftalmològics.
Tema 12. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes
multiorgànicsmultisistèmics
Tema 13. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals,
del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.
Tema 14. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.

Respostes
Bibliografia i webgrafia

Otros libros de la materia

Otros libros del autor

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació