Zelador/a. Temari específic Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Zelador/a. Temari específic Institut Català de la Salut (ICS)

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-548-8
Año de edición:
2023
Páginas:
436

Té a les seves mans la nova edició del Temari Específic de Zelador/a, vàlid per a la preparació de les proves d'accés a aquesta categoria de l'Institut Català de la Salut.
El seu contingut desenvolupa els 6 temes del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de manera rigorosa i detallada, i es completa amb el volum de Qüestionaris i el Temari Transversal, que s'ha publicat prèviament per a les diferents categories de l'ICS.
En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i acudir a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
Tema 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
Tema 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i a la confidencialitat.
Tema 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
Tema 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, fórmules i funcions, finestres.
Tema 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació