REVISTA DE GIRONA, NÚM. 320 (MAIG-JUNY 2020)

REVISTA DE GIRONA, NÚM. 320 (MAIG-JUNY 2020)

LA FORÇA DE LA IMATGERIA FESTIVA

Autoria:
Diputació de Girona (Autor)
Editorial :
Diputació de Girona
Categoria:
Butlletí o revista
Any d'edició:
2020
Matèria:
Història de Catalunya