LLENGUA CATALANA: MATERIAL DIDÀCTIC PER A CURSOS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU

LLENGUA CATALANA: MATERIAL DIDÀCTIC PER A CURSOS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU

Autoria:
Generalitat de Catalunya. Escola d'Adminitració Pú (Autor) / Universitat de Barcelona (Autor)
Editorial :
Generalitat de Catalunya
Coeditorial:
Universitat de Barcelona
Categoria:
Llibre
ISBN:
978-84-393-7401-5
Any d'edició:
2007
Pàgines:
299
Idioma:
Català
Matèries:
Oposicions - Materials - Català, Filologia
Resum

Manual per a la preparació dels cursos corresponents a aquest nivell d'aprenentatge. El dossier s'ha organitzat en quatre grans blocs: Documents, Convencions, Exercicis i Documents per revisar. El primer bloc comprèn informació i exemples sobre documents; el segon, la informació referent a les convencions que caracteritzen el llenguatge administratiu; els exercicis treballen els aspectes relacionats amb la redacció administrativa i els documents per revisar són documents reals per practicar a classe la redacció dels documents inclosos en el sumari. El solucionari es troba en un volum a part.