Auxiliar Administratiu/iva (T1). Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Auxiliar Administratiu/iva (T1). Institut Català de la Salut (ICS)

Temari específic volum 1

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6930-5
Año de edición:
2023
Páginas:
394

Publicació creada per a l'adequada preparació del Temari específic per a la categoria d'Auxiliar Administratiu/iva de l'Institut Català de la Salut, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8823, de 30 de desembre de 2022.

Aquest text conté el desenvolupament dels punts corresponents al tema 1, sobre Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries, d'aquest temari convenientment detallats, juntament amb la incorporació de les novetats legislatives que els afecten.

El temari específic es completa en un altre volum de temari que recullen la resta de temes del mateix.

1. Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries

Tema 1.1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCOPOL

Tema 1.2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació

Tema 1.3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica

Tema 1.4. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics

Tema 1.5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu

Tema 1.6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa

Tema 1.7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)

Tema 1.8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació Moodle , i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà)

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació