VIURE A CENSAL

VIURE A CENSAL

LENDEUTAMENT MUNICIPAL A LA REGIÓ DE LLEIDA ENTRE ELS SEGLES XVII I XIX

Autoría:
Ramon Molins, Gabriel (Autor)
Editorial:
Edicions de la Universitat de Lleida
ISBN:
978-84-9144-276-9
Año de edición:
2021
Páginas:
196
Materia:
Historia de Cataluña
Resumen

Aquesta obra estudia lendeutament municipal a la regió de Lleida des dels anys de la postguerra dels Segadors fins a les primeres dècades del segle XIX, posant laccent en lús dels censals. Lobjectiu de lestudi és reflexionar sobre el comportament del mercat censalista municipal a llarg termini, parant atenció en lefecte que tenen les diferents conjuntures econòmiques.

Per a tal propòsit, sanalitzen els fons comptables del comú de la ciutat de Lleida i daltres municipis de la seva àrea econòmica, així com de diferents censalistes, dentre els quals en destaca el capítol catedralici lleidatà, que clarament és un dels grans creditors regionals.

Durant els anys estudiats sobserva com limpagament dels interessos és una constant que comença amb els problemes financers puntuals i que acaba esdevenint un element estructural del sistema financer. Aquesta morositat crònica juga un paper determinant en la desarticulació del mercat censalista, juntament amb la reducció de les pensions de 1751. Al seu torn, el triomf del liberalisme acaba modernitzant el mercat creditici, quedant obsolets uns títols que eren de naturalesa rendista i propis de lAntic Règim.
Censals, deute públic, endeutament, finances municipals, municipis.