Institut Català de la Salut (ICS). Temari transversal i test per a totes les categories
Llibre

Institut Català de la Salut (ICS). Temari transversal i test per a totes les categories

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6618-2
Año de edición:
2023
Páginas:
588

Publicació creada per a l'adequada preparació del Temari transversal establert per a la preparació dels processos selectius per a proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut, segons l'última convocatoria sanitària publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8823, 30 de desembre de 2022.

Aquest llibre conté el desenvolupament dels temes 1 a 6 que componen el programa oficial, convenientment desenvolupats. S'inclouen també qüestionaris de preguntes test.

Temari transversal

Tema 1. El sistema sanitari integral d utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l ICS

Tema 2. L Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d aplicació, drets i deures del personal estatutari. L Estatut bàsic de l empleat públic: objecte i àmbit d aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius

Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l atenció sanitària: dret d informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d aplicació, conceptes bàsics, principis de la protección de dades. La figura del delegat de protecció de dades

Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l actuació i la resolució de situacions d assetjament sexual, per raó de sexe, de l orientació sexual i/o de la identitat sexual a l Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat

Tema 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencialsTest

Test n.º 1. (110 preguntas)

Test n.º 2. (125 preguntas)

Test n.º 3. (63 preguntas)

Test n.º 4. (42 preguntas)

Test n.º 5. (30 preguntas)

Test n.º 6. (80 preguntas)

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació