ELS EQUIPAMENTS JUVENILS

ELS EQUIPAMENTS JUVENILS

REFLEXIONS, CERTESES I REPTES

Autoría:
Montes i Sala, P. (Autor) / Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Perso (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre d'impressió a demanda
Año de edición:
2017
Páginas:
62
Colección:
Eines
Serie:
Benestar i Ciutadania, 10
Idioma:
Catalán
Materias:
Administración local, Juventud
Resumen

En els darrers vint anys, una de les accions municipals preferents a l'entorn de les polítiques de joventut ha estat la construcció, recuperació i/o condicionament d'equipaments on desenvolupar accions vers les persones joves. Al llarg d'aquest temps -i molt especialment, a partir de la crisi que ha afectat notablement els recursos del món local-, s'ha obert un debat sobre la necessitat, conveniència i oportunitat d'engegar i desenvolupar aquest tipus de recurs, com a eina central de les polítiques adreçades als nois i noies joves. Així, és en aquest context de manca de recursos que l'OPJ manifesta la seva voluntat d'articular un conjunt de mecanismes de suport ampli que ajudin a la refl exió i avenç tècnic a l'entorn dels equipaments específi cament adreçats a les persones joves. I al mateix temps ajudin a professionals i ens locals a encarar els reptes de futur que s'obren respecte a aquests equipaments.