ADEQUACIÓ DEL REGLAMENT DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA

ADEQUACIÓ DEL REGLAMENT DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA

Autoría:
Chacón, L. (Autor) / Diputació de Barcelona. Àrea de Règim Interior, Hi (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
Año de edición:
1995
Páginas:
39
Idioma:
Catalán
Materia:
Administración local
Agotado
Resumen

Poques lleis han tingut una crítica tan generalitzada com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els innombrables procediments estatals, autonòmics i locals que van ser objecte d'adaptació, amb criteris interpretatius divergents i, a vegades contradictoris, van motivar que s'aguditzes la censura doctrinal. La Generalitat de Catalunya va adaptar els diversos procediments reglamentaris en matèria de règim local, adaptació que, tal com posa de manifest el professor Chacón, va arribar fins i tot a modificar alguns articles de la norma reglamentària que es pretenia adaptar. El contingut d aquestes modificacions, la filosofia en què s'han inspirat, i d'altres aspectes són examinats per l'autor en la recensió efectuada i que acompanya el text refós on s'incorporen les adaptacions o les modificacions introduïdes.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona FU-27-8

Otros libros de la materia