GUIA DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

GUIA DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

Autoría:
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Habi (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre en Pdf
Año de edición:
2016
Páginas:
237
Idioma:
Catalán
Materia:
Administración local
Resumen

Aquesta guia és una eina de suport per als ajuntaments que gestionin la intervenció administrativa de les activitats mitjançant el GIA, de manera que el personal administratiu i tècnic que tramita els expedients disposarà d'un document que l'ajudarà a dur a terme la seva tasca. Aquest 2016 es publica una nova edició de la Guia que incorpora els darrers canvis legislatius en matèria d'activitats i, especialment, els que es deriven de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Alhora, s'han adaptat els quadres de classificació, s'han incorporat els de la Llei 16/2015 i s'han actualitzat els models d'instància.