LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS A LES COMARQUES DE BARCELONA: DIAGNOSI I PROPOSTES D'ACTUACIÓ

LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS A LES COMARQUES DE BARCELONA: DIAGNOSI I PROPOSTES D'ACTUACIÓ

Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre d'impressió a demanda
Año de edición:
2018
Páginas:
260
Colección:
Eines
Serie:
Turisme, 4
Idioma:
Castellano
Materias:
Administración local, Turismo
Resumen

El document que teniu a les mans és el resultat d'un objectiu que la Diputació es va marcar fa un parell d'anys: conèixer la situació sobre les accions empreses per les destinacions de les comarques de Barcelona per tal d'esdevenir destinacions turístiques intel·ligents (DTI). Aquest treball s'ha dut a terme gràcies a un conveni de col·laboració entre el LABturisme de la Diputació de Barcelona i el grup de recerca en Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya, i també hi han col·laborat els ens de gestió turística comarcals i locals de les comarques de Barcelona. L'estudi s'estructura en quatre grans blocs de continguts. El primer és una síntesi sobre les característiques i els fonaments conceptuals de les DTI. El segon és un estudi específic sobre l'ús de la tecnologia durant les vacances. El tercer valora el potencial de les destinacions turístiques de les comarques de Barcelona com a DTI. I en el quart i darrer bloc s'exposen les principals conclusions, recomanacions i propostes de millora de les DTI. També resulten d'enorme interès els mapes temàtics que s'han dissenyat sobre diferents indicadors d'anàlisi i que trobareu a l'annex.

Localización

  Topografic
Biblioteca de Catalunya