DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL - DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL - DUPROCIM

GUIA METODOLÒGICA PER A LA REDACCIÓ, L'HOMOLAGACIÓ I LA IMPLANTACIÓ

Autoría:
Balanyà, J. (Autor) / Morancho, E. (Autor) / Morell Miró, F. (Autor) / GPM Consultors (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre d'impressió a demanda
Año de edición:
2018
Páginas:
111
Colección:
Eines
Serie:
Urbanisme i Habitatge, 4
Idioma:
Catalán
Materia:
Administración local
Resumen

La guia va dirigida a ens municipals i supramunicipals que treballen en la redacció de plans de protecció civil municipals en el marc del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Aquesta guia metodològica pretén donar suport als municipis en la redacció, la tramitació, la implantació i el manteniment del DUPROCIM, i vol ser una eina útil i operativa per donar suport a la gestió i la tramitació dels plans de protecció civil municipals que s'instrumenten en un únic document (DUPROCIM). D'aquesta manera la guia pretén establir els requisits de contingut tècnic a incorporar en cadascun dels documents que formen part del DUPROCIM, i també proposar eines de suport per fer un bon seguiment dels treballs i la comprovació de la seva qualitat en les fases de redacció, homologació, implantació i manteniment del document. Així mateix, la guia fa un recull de diferents elements i consells que donen resposta als dubtes més freqüents a l'hora de redactar els diferents documents que formen part del DUPROCIM.