REVISTA DE SERVEIS PERSONALS LOCALS. CIFA, NÚM. 13 (GENER, 1994)

REVISTA DE SERVEIS PERSONALS LOCALS. CIFA, NÚM. 13 (GENER, 1994)

Autoría:
Diputació de Barcelona. Organisme Autònom Flor de (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Coediciones:
Patronat Flor de Maig
Categoría:
Butlletí o revista
Año de edición:
1994
Páginas:
68
Colección:
Revista del CIFA
Idioma:
Catalán
Materia:
Administración local
Agotado
Resumen

En aquest número de la revista es fa referència a la importància duna comunicació de qualitat tant a nivell intern com extern de lajuntament; no es pot obviar que ambdues dimensions formen un binomi indivisible per tal que el projecte polític de serveis personals arreli de forma sòlida en la cultura local. En aquest sentit, una comunicació eficaç facilitarà la difusió del model social de ciutat que es propugna des del govern local i, alhora, jugarà un paper clau en la democratització de la informació i, en conseqüència, en la participació dels treballadors i dels ciutadans. Avui en dia es fa necessari un comportament estratègic pel que fa a la comunicació municipal ja que, per tal que els ciutadans entenguin les polítiques de serveis personals com una resposta integral en el territori i a les seves necessitats, cal que sàpiguen explicar què es fa i com es fa.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona Revistes

Otros libros de la materia