POLÍTICA SANITÀRIA I COMUNITATS AUTÒNOMES

POLÍTICA SANITÀRIA I COMUNITATS AUTÒNOMES

Autoría:
Moreno, F.J. (Autor) / Bohigas, Ll. (Autor) / De la Puente, M.L. (Autor) / Gallo, P. (Autor)
Editorial:
Generalitat de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-393-7620-0
Año de edición:
2007
Páginas:
122
Colección:
Institut d'Estudis Autonòmics, 53
Idioma:
Castellano
Materias:
Administración autonómica, Salud pública
Resumen

En l'àmbit sanitari, com ja sabem, les comunitats autònomes tenen competències d'importància substancial i, després de la culminació dels processos de traspàs, el Sistema Nacional de Salut, amb el contingut que li atorga la Llei de 2003, coexisteix amb els sistemes autonòmics. Només el fet que tingui lloc aquesta coexistència ja apunta directament la necessitat de preveure mecanismes de coordinació i cooperació que evitin reiteracions o contradiccions en l'actuació dels diversos ens amb competència en la matèria, o que hi hagi àrees en què ningú no actuï. Fora d'això, un dels problemes principals de la sanitat és el que fa referència al finançament. Aquests i altres aspectes que s'analitzen en aquesta obra expliquen l'oportunitat de celebrar el seminari les ponències del qual recullen aquestes pàgines.