LEGISLACIÓ DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

LEGISLACIÓ DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

AMB ESTUDI INTRODUCTORI I ÍNDEX ANALÍTIC

Editorial:
Atelier
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-18244-80-3
Año de edición:
2021
Páginas:
1072
Idioma:
Catalán
Materias:
Derecho administrativo, Régimen local
Resumen

El volum Legislació de Règim Local de Catalunya ofereix un recull de la normativa estatal i catalana més rellevant en l'àmbit de l'organització territorial i el règim jurídic dels ens locals. Aquest sistema de fonts normatives inclou el bloc de constitucionalitat (Constitució, Estatut d'autonomia i Carta Europea d'autonomia Local), així com la legislació bàsica estatal i la resta de disposicions legals i reglamentàries d'abast general o sectorial que despleguen l'estatut jurídic dels ens locals pel que fa a la seva organització, territori, competències, relacions interadministratives, recursos, personal i serveis, entre d'altres.