GUIA PER AL DISSENY I LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

GUIA PER AL DISSENY I LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Editorial:
Generalitat de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-393-8516-5
Año de edición:
2010
Páginas:
72
Colección:
Eines per als recursos humans, 7
Idioma:
Catalán
Materias:
Administración autonómica, Feminismo
Resumen

Aquesta guia té com a objectiu donar suport metodològic a les diferents fases d'elaboració del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i orientar de manera transversal i coherent els diferents departaments que componen l'Administració de Catalunya en aquest procés. La Guia s'adreça preferentment a les persones responsables d'impulsar i implementar el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalu-nya i a totes les unitats de l'estructura organitzativa dels departaments i agents socials que es veuran implicats en el procés.