GUIA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL VERD URBÀ

GUIA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL VERD URBÀ

Autoría:
Rebollo San Miguel, Íñigo (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre d'impressió a demanda
Año de edición:
2018
Páginas:
89
Colección:
Eines
Serie:
Urbanisme i Habitatge, 3
Idioma:
Catalán
Materias:
Medio ambiente. Sostenibilidad, Urbanismo
Resumen

Avui dia ja ningú discuteix que molt per sobre dels seus inconvenients el verd urbà aporta innumerables beneficis als nuclis habitats i, per tant, cal realitzar un disseny i gestió adequats per aconseguir-los. De fet, les persones, cada cop més urbanites, demanen estar en contacte amb el verd. El pla director del verd urbà (PDVU) és una eina per a la planifi cació i la gestió del verd urbà. Primer, realitza una diagnosi completa de l'estat actual incloent-hi un inventari detallat dels elements del verd i de l'organització del servei, i segon, a partir resultats de la diagnosi, fa propostes de millora. Un cop redactat, el pla esdevé una peça clau, ja que, entre altres temes, ajuda a defi nir el model de verd urbà del municipi, a organitzar millor el servei o a defi nir criteris per als diferents elements que es gestionen. Recollint l'experiència del Servei d'Equipaments i Espai Públic en la redacció de PDVU per a diversos municipis, aquesta guia conté explicacions detallades per entendre el procés de treball, els conceptes i els continguts.

Otros libros de la materia