ELEMENTS PER A UNA ACTUACIÓ MUNICIPAL DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA D'IMMIGRANTS

ELEMENTS PER A UNA ACTUACIÓ MUNICIPAL DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA D'IMMIGRANTS

Autoría:
Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Ciutadan (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9803-039-6
Año de edición:
2005
Páginas:
51
Colección:
Materials, 1
Idioma:
Catalán
Materias:
Participación ciudadana, Inmigración
Resumen

Aquest treball és el resultat de la reflexió duta a terme en el marc de la Xarxa Local per a la Gestió de la Immigració i la diversitat, que va tenir com a objectiu dotar d'eines metodològiques els ajuntaments per tal de gestionar, de la millor manera possible, els primers moments de l'assentament d'immigrants als municipis. Des del nou Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania s'ha iniciat, amb la col·laboració d'un conjunt d'ajuntaments, un procés de suport per al desenvolupament d'experiències de recepció i acollida, emmarcades en aquestes propostes. Pel que fa a la serva implementació, la proposta no vol pas crear nous serveis -més enllà dels imprescindibles- sinó millorar els canals de comunicació i coordinació, entre els diferents municipis, amb la resta d'administracions públiques i amb la societat civil. Amb això es pretén argumentar l'eficiència i eficàcia de les accions, evitar duplicitats i optimitzar recursos existents. El material inclou una aproximació teòrica als conceptes de recepció i acollida, com també una descripció de com s'estan duent a terme, actualment, la recepció i l'acollida d'immigrants per part d'ajuntaments i entitats socials. Tot seguit, s'inclouen les 'Recomanacions per a la recepció i l'acollida d'immigrants' i la Guia d'Implementació', que recull propostes operatives que facilitaran la implementació del model.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona S-1-210