Cos de Mestres. Educació Física (T1)

Cos de Mestres. Educació Física (T1)

Temari volum 1

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5699-2
Año de edición:
2022
Páginas:
190
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 1. Concepte d'educació física: evolució i desenvolupament dels diferents conceptes.

Tema 2. L'educació física en el sistema educatiu: objectius i continguts. Evolució i desenvolupament de les funcions atribuïdes al moviment com a element formatiu.

Tema 3. Anatomia i fisiologia humanes implicades en l'activitat física. Patologies implicades en l'aparell motriu. Avaluació i tractament al procés educatiu.

Tema 4. El creixement i el desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Factors endògens i exògens que repercuteixen en el desenvolupament i creixement. Patologies relacionades amb el creixement i l'evolució de la capacitat del moviment. Avaluació i tractament en el procés educatiu.

Tema 5. La salut i la qualitat de vida. Hàbits i estils de vida saludable en relació amb l'activitat física. La cura del cos. Autonomia i autoestima.

Tema 6. Capacitats físiques bàsiques, la seva evolució i factors que influeixen en el seu desenvolupament.

Tema 7. Coordinació i equilibri. Concepte i activitats per al seu desenvolupament.

Tema 8. L'aprenentatge motor. Principals models explicatius de l'aprenentatge motor. Mecanismes i factors que intervenen.

Tema 9. Habilitats, destreses i tasques motores. Concepte, anàlisi i classificació. Activitats per al seu desenvolupament.

Tema 10. Evolució de les capacitats motores en relació amb el desenvolupament evolutiu general. Educació sensoriomotora i psicomotora en les primeres etapes de la infantesa.

Tema 11. L'esquema corporal. El procés de lateralització. Desenvolupament de les capacitats perceptiumotores.

Tema 12. L'expressió corporal en el desenvolupament de l'àrea d'educació física.

Tema 13. El joc com a activitat d'ensenyament i aprenentatge a l'àrea d'educació física. Adaptacions metodològiques basades en les característiques dels jocs.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen el temari d'Educació Física per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els tretze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia