TAL FARÀS, TAL TROBARÀS D'EDUARD VIDAL I VALENCIANO

TAL FARÀS, TAL TROBARÀS D'EDUARD VIDAL I VALENCIANO

ANY 1865

Autoría:
Vidal i Valenciano, Eduard (Autor) / Panyella, Ramon (Editor)
Editorial:
Institut del Teatre
Coediciones:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre en Pdf
Año de edición:
2020
Páginas:
83
Colección:
Repertori Teatral Català
Idioma:
Catalán
Materia:
Textos teatrales
Resumen

La redacció de Tal faràs, tal trobaràs (1865) respon a una doble força que actua en Vidal (forta inclinació pel teatre /assumpció dels objectius de la Renaixença) i serà el primer intent del dramaturg per fer sortir el teatre en llengua catalana de l'àmbit del teatre festiu, popular, de nul·la pretensió literària, que dominava en exclusiva lescena catalana aleshores. «Cap obstacle», afirmava lescriptor, «serà prou per a detenir-me en lo camí que mhe marcat, per a dur a terme la creació dun teatre català». És convencionalment acceptat, doncs, que Tal faràs, tal trobaràs marca l'inici daquesta «missió» de creació del teatre culte de la Renaixença. Un propòsit que Vidal continuarà amb daltres obres (especialment La virtut i la consciència, de 1867, i Paraula és paraula, de 1869) i que, més important encara que la construcció de la pròpia carrera teatral, marcarà el camí d'un possible teatre culte en català per a d'altres dramaturgs (amb
Frederic Soler com a paradigma).

Tal faràs, tal trobaràs inaugura per a la llengua catalana, i per tant, per al sistema literari de la Renaixença, el gènere del drama de costums.

En darrer terme, Tal Faràs, tal trobaràs, ja des del sentenciós títol (fer el bé sempre té recompensa), és una obra moralitzant que exalça valors tradicionals molt del gust del món conservador de la Renaixença, com l'obediència filial, la supeditació del desig amorós a
l'interès patern, el concepte d'honor i el compromís amb la paraula donada, entre d'altres.

Notas

En preparació la versió d'impressió a demanda.