UNICUM: REVISTA DE L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA, NÚM. 7 (MAIG, 2008)

UNICUM: REVISTA DE L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA, NÚM. 7 (MAIG, 2008)

Autoría:
Solé, A. (Autor) / Fullola, J. (Autor) / Picornell, Ll. (Autor) / Balust, L. (Director)
Editorial:
Escola Superior de Conservació i Restauració de Bé
Categoría:
Butlletí o revista
Año de edición:
2008
Páginas:
204
Idioma:
Catalán , Castellano
Materia:
Arqueología