UNICUM: REVISTA DE L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA, NÚM. 1 (MAIG, 2002)

UNICUM: REVISTA DE L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA, NÚM. 1 (MAIG, 2002)

Autoría:
Galán, A. (Autor) / Mirambell, M. (Autor) / Pastor, M.T. (Autor) / Chamorro, M.D.M. (Autor) / De Toro, N. (Autor) / Balust, L. (Director)
Editorial:
Escola Superior de Conservació i Restauració de Bé
Categoría:
Butlletí o revista
Año de edición:
2002
Páginas:
76
Idioma:
Catalán
Materia:
Arqueología