TREBALL TÈXTIL A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA

TREBALL TÈXTIL A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA

Editorial:
Pagès Editors
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9779-197-7
Año de edición:
2004
Páginas:
206
Colección:
Guimet, 80
Idioma:
Catalán
Materia:
Historia de Cataluña
Resumen

L'activitat tèxtil ha tingut un pes decisiu en la configuració de la realitat econòmica i social de la Catalunya actual i ha implicat nombroses generacions de treballadores i treballadors. L'estudi proposa un recorregut sobre el treball tèxtil a la Catalunya contemporània, des d'una mirada retrospectiva i dinàmica que no defuig l'anàlisi de la situació actual. Es tracta d'una obra col·lectiva, que compta amb l'aportació de destacats especialistes, integrats en l'àmbit de la recerca universitària i d'altres institucions especialitzades, com Fernando Balcells, Soledad Bengoechea, Enriqueta Camps, Muriel Casals, Carles Enrech, Víctor Fabregat, Albert Garcia, Montserrat Llonch, Jordi Maluquer de Motes i Jose Fernando Mota. El contingut de l'obra situa el paper del sector tèxtil en el desenvolupament econòmic de Catalunya i en perfila l'entitat actual en el marc de l'Europa de les regions. El corpus del llibre s'estructura en tres grans períodes: el procés de formació del treball industrial (1830-1891), la dinàmica del mercat de treball en una indústria madura (1891-1959) i les modificacions i reptes que ha comportat la seva modernització (1959-2003).

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona M-5-178