Subaltern/a (Temari) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Subaltern/a (Temari) de l'Ajuntament de Barcelona

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-623-2
Año de edición:
2023
Páginas:
490

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés a places de Subaltern/a d'Administració General, de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest volum, indispensable per a la preparació de la prova teòrica, desenvolupa els 10 temes que componen el programa oficial de l'oposició, publicat al DOGC núm. 8913, d'11/05/2023.
Entenem, doncs, que aquest llibre, juntament amb el volum de Qüestionaris, integra la col·lecció més completa i eficaç per aconseguir l'objectiu, seu i nostre, de superar aquest procés selectiu.

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
Tema 2. L'Organització territorial de l'Estat. Tipologia de les Administracions Públiques.
Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern.
Tema 4. L'Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 5. El Consorci d'Educació de Barcelona.
Tema 6. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Tema 7. El sistema educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis. Les funcions del subalterna en els centres docents.
Tema 8. Nocions bàsiques a nivell d'usuari de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d'actuació en casos d'emergència.
Tema 9. L'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Canals d'atenció ciutadana. Els telèfons d'informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.
Tema 10. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 42023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació