NORMATIVA SOBRE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

NORMATIVA SOBRE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

Editorial:
Generalitat de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-393-7253-0
Año de edición:
2006
Páginas:
143
Colección:
Quaderns de legislació, 61
Idioma:
Catalán
Resumen

El model alimentari de Catalunya es basa en la defensa de les característiques de seguretat, diversitat, i qualitat dels productes, orientada a afavorir un millor funcionament dels intercanvis comercials i fonamentada en la diferenciació de la qualitat i l'origen d'aquests productes, en la protecció i la potenciació dels productes tradicionals i en el foment de la certificació de la qualitat i l'enfortiment dels mecanismes, control i inspecció de la qualitat agroalimentària. Amb l'aprovació de la Llei de qualitat alimentària de Catalunya i el reglament per al seu desenvolupament es regula tot el sector, des d'una visió global, i s'actualitza la normativa certament dispersa que hi havia sobre aquesta amtèria. La qualitat agroalimentària té l'objectiu de garantir la conformitat dels productes agroalimentaris en les fases de producció, transformació i distribució, tret dels aspectes sanitaris, veterinaris i de protecció de la salut que ja són regulats per altres lleis, i establir els mecanismes de coordinació entre els organismes corresponents que garanteixin als consumidors la qualitat i la seguretat dels aliments i la lleialtat de les transaccions comercials.