MULTILINGÜISME I PRÀCTICA EDUCATIVA. VI SIMPOSI: LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ

MULTILINGÜISME I PRÀCTICA EDUCATIVA. VI SIMPOSI: LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ

Autoría:
Servei de Llengües Modernes de la Universitat de G (Autor) / Universitat de Girona (Editor)
Editorial:
Universitat de Girona
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-8458-337-0
Año de edición:
2010
Páginas:
272
Colección:
Diversitas, 69
Idioma:
Catalán
Materias:
Filología, Educación. Formación
Resumen

El llibre que teniu a les mans recull bona part de les aportacions que es van presentar al Simposi. En primer lloc, les quatre conferències plenàries. A la segona part de llibre, s'inclouen les experiències de tres centres educatius que, a partir de realitats sociolingüístiques molt diverses, han plantejat propostes innovadores molt interessants quant al tractament de les llengües. A més de les conferències i les experiències ressenyades, al Simposi s'hi van presentar una vintena de comunicacions (procedents principalment de Catalunya, amb algunes propostes d'altres indrets de l'Estat), referides a projectes de centre, estudis i experièn-cies pràctiques realitzats en escoles, instituts, universitats i altres institucions vinculades al món educatiu i del treball social. El text d'aquestes comunicacions es recull a la tercera part del llibre. Amb la publicació d'aquest volum, el comitè organitzador vol contribuir a difondre, més enllà de l'àmbit estricte del Simposi, unes aportacions de primer ordre en relació amb un tema de tanta transcendència per al futur dels nostres països com és el de les implicacions educatives del multilingüisme.