LEGISLACIÓ SOBRE RÀDIO I TELEVISIÓ A CATALUNYA

LEGISLACIÓ SOBRE RÀDIO I TELEVISIÓ A CATALUNYA

Autoría:
Generalitat de Catalunya. Entitat Autònoma del Dia (Autor)
Editorial:
Generalitat de Catalunya
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-393-5849-7
Año de edición:
2002
Páginas:
219
Colección:
Quaderns de legislació, 37
Idioma:
Catalán
Materia:
Periodismo. Radio. Televisión
Resumen

Els mitjans de comunicació audiovisuals han conegut en els darrers anys una profunda transformació, com a conseqüència principalment de l'estraordinari desenvolupament de la tecnologia. Un altre aspecte que ha contribuït decisivament a la transformació del sector ha estat la desaparició, allà on existien, dels antics monopolis estatals en l'àmbit de la televisió. El creixement exponencial de l'oferta, la complexitat tecnològica, econòmica i cultural del nou entorn audiovisual, juntament amb les exigències derivades dels principis de llibertat d'informació i pluralisme, fan necessari un marc normatiu adequat, que doni resposta als reptes que aquest sector té plantejats. L'objecte de la present publicació és recopilar la normativa bàsica que la Generalitat ha desenvolupat en matèria de mitjans audiovisuals fins aquest moment, en el benentès que es tracta d'un punt de partida: l'eclosió definitiva de la tecnologia digital, que transformarà radicalment l'espai comunicacional català, generarà també, sens dubte, un nou context normatiu.