FONAMENTS TÈXTILS

FONAMENTS TÈXTILS

TEIXITS DE PUNT I

Autoría:
Escola de Teixits de Canet de Mar (Autor) / Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Te (Autor)
Editorial:
Varias
Coediciones:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
Año de edición:
2019
Páginas:
308
Idioma:
Catalán
Materia:
Industria
Resumen

Fonaments tèxtils és una obra de difusió que presenta el coneixement essencial i bàsic per a l'estudi i pràctica del món tèxtil. És el resultat del treball de docència i d'investigació del professorat en actiu de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar durant els primers anys d'aquest segle. Aquest llibre és el primer d'una col·lecció que té com a objectiu preservar i difondre els coneixements del tèxtil fent especial èmfasi en el gènere de punt. Amb això acompleix la missió de l'Escola de Teixits, desenvolupar una activitat rellevant en el camp de la recerca i fomentar la innovació al servei de la indústria tèxtil del país. La publicació del volum reforça l'activitat de transferència de coneixement que ja es du a terme mitjançant una cartera de serveis adreçats a empreses, centres formatius, tècnics, dissenyadors i a la societat en general de forma àmplia; i complementa l'acció educadora, que es materialitza amb la formació, l'assessorament tècnic, la vigilància tecnològica, la documentació i la difusió.